Jurija Bezmienowa wykład o wojnie ideologicznej

Dziś zapraszam Państwa do obejrzenia kapitalnego wykładu Jurija Bezmienowa na temat przewrotu ideologicznego. Na zachętę, w poniższym poście znajdą Państwo najciekawsze fragmenty jego wystąpienia.

Jak podaje Bezmienow, jedynie od 10 do 15% sił i środków KGB inwestowało się w działalność szpiegowską. Pozostała, znaczna część była przeznaczana na tzw. przewrót ideologiczny.

Cóż to jest ten ,,przewrót ideologiczny”? Ano, jest to przejęcie obcego państwa bez konieczności angażowania sił zbrojnych (albo przy ich minimalnym zaangażowaniu). Bezmienow wyliczył cztery jego stadia:

Pierwszym jest demoralizacja. Trwa od 15 do 20 lat, czyli tyle, ile potrzeba na wychowanie jednego pokolenia. Polega na intensywnej infiltracji, sianiu propagandy, i nawiązywaniu kontaktów bezpośrednich. Walka odbywa się wtedy na takich płaszczyznach jak religia, system edukacji, życie spoleczne, wojsko czy relacje zawodowe

Jak sam Bezmienow wspomina, taktyka działań opiera się wtedy na mechanizmie znanym z judo, czyli ,,złapać pięść atakującego przeciwnika i pociągnąć zgodnie z linią ciosu”. Jest to więc obrazowe przedstawienie maksymy, że dezinformuje się zawsze zgodnie z prądem, nigdy pod prąd. Na czym polega proces demoralizacji? Głównie na zastępowaniu powszechnie szanowanych instytucje (w tym religii) ,,fejkowymi instytucjami”, na coraz większym zastępowaniu zdrowego życia społecznego i sąsiedzkiego osobami pracowników społecznych (służących biurokracji), na pauperyzowaniu edukacji oraz na niszczeniu tradycyjnych więzów społecznych, a w konsekwencji tworzeniu antagonizmów..

Następnie zachodzi proces destabilizacji, trwający od 2 do 5 lat. Jego kluczowym elementem jest radykalizacja procesów negocjacji, wyłączenie możliwości osiągnięcia kompromisu, podsycanie antagonizmów, nawet tych wewnątrzrodzinnych, ustawienie mediów w opozycji do społeczeństwa. ,,Nie ma znaczenia gdzie leży linia podziału, ważne, żeby był antagonizm” – mówi Bezmienow. Zaczyna się walka wewnątrz społeczeństwa i nagle ,,pojawiają się dziwne grupy, które wiedzą, jak ma działać państwo”.

Po tym następują dwie możliwości: wojna domowa albo zewnętrzna interwencja.

Obojętnie od tego, jak wygląda trzecia faza, czwartą jest ,,normalizacja”- termin zrodzony w 1968, kiedy po ,,Praskiej Wiośnie” prasa propagandowa zaczęła donosić o ,,normalizacji” w Czechosłowacji. Podczas tej fazy eliminuje się pożytecznych idiotów i niedawnych rewolucjonistów (bo żadne rewolucje nie są już potrzebne), a ich miejsce zastępują jednostki stabilne, specjalnie wyselekcjonowane do pełnienia tej roli.

Serdecznie Państwu ten wykład polecam.

You May Also Like
Read More

Obrona przed manipulacją

Przerobiliśmy parę podstawowych technik dezinformacyjnych, poznaliśmy historyczne przykłady ich zastosowania, operujemy już paroma fachowymi terminami. Teraz czas poznać…
Read More