Dla Wirtualnej Polski o ochronie wizerunku kraju

Komentarz dot. potrzeby utworzenia jednostki szybkiego reagowania wizerunkowego.

You May Also Like